Blog van de directeur-bestuurder

01

FEB

Lagere middeninkomens nog steeds in de knel

01 FEB 2018

De nieuwe Woningwet richt corporaties sterk op het huisvesten van mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. De keerzijde van dit beleid is dat de huishoudens die net niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, niet meer sociaal kunnen huren en zijn aangewezen op markthuur of koop. Om voldoende woningen te hebben die ook bereikbaar zijn voor middeninkomens, zou de inkomensgrens voor sociaal huren iets hoger moeten zijn en/of we zouden de huurprijsgrens om sociaal te huren moeten verlagen.

lees verder

04

JAN

Meer ogen en oren in de wijk

04 JAN 2018

De maatschappij verandert. En wanneer het regent in Rotterdam, druppelt het in de Krimpenerwaard. Dus wordt ook de Krimpenerwaard veelkleuriger van samenstelling, zien we meer 1- en 2 persoonshuishoudens, geven we thuis aan nieuwkomers van ver, en woont oud-jong, hoog blond-donker krullend, ongestoord-verward met, door en soms ook langs elkaar heen.

lees verder

02

JAN

Een boeiend jaar is begonnen

02 JAN 2018

Voor iedereen natuurlijk de beste wensen voor 2018! Voor corporaties belooft het weer een boeiend jaar te worden. Politieke stabiliteit zorgt ervoor dat de maatschappelijke opgave weer centraal kan staan. Grote uitdagingen zijn de energietransitie naar energieneutrale woningen en wijken, en eerder (uitstroom uit instellingen) en langer (ouderen) zelfstandig thuis. Beide uitdagingen vragen om een actieve rol als netwerkspeler voor ons als corporatie en een aanjaagfunctie voor de gemeente. Mooie thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe colleges!

lees verder

31

OKT

Als je van uitdagingen houdt, dit zijn er twee

31 OKT 2017

Voormalig minister Blok heeft de spelregels voor woningcorporaties aangescherpt en opnieuw vastgelegd in de Woningwet. Met extra dikke lijnen is het speelveld afgebakend. De nieuwe werkelijkheid biedt ontegenzeggelijk helderheid en houvast. Zijn we nu in een strak zittend keurslijf geperst, of is er binnen strikte kaders voldoende ruimte om grote uitdagingen op te pakken? Ik ben geneigd te zeggen dat laatste.

lees verder