Blog van de directeur-bestuurder

31

OKT

Als je van uitdagingen houdt, dit zijn er twee

31 OKT 2017

Voormalig minister Blok heeft de spelregels voor woningcorporaties aangescherpt en opnieuw vastgelegd in de Woningwet. Met extra dikke lijnen is het speelveld afgebakend. De nieuwe werkelijkheid biedt ontegenzeggelijk helderheid en houvast. Zijn we nu in een strak zittend keurslijf geperst, of is er binnen strikte kaders voldoende ruimte om grote uitdagingen op te pakken? Ik ben geneigd te zeggen dat laatste.

lees verder

29

AUG

QuaWonen wil politieke discussie een zetje geven

29 AUG 2017

Het zijn spannende tijden in politiek Den Haag en dus ook voor de corporaties. Het aanstaande kabinet heeft ongetwijfeld nieuwe plannen voor de woningmarkt in petto. Corporaties zijn sterk afhankelijk van wat er in Den Haag wordt bedacht. QuaWonen gaat graag in gesprek met Kamerleden, ministerie en toezichthouders om hen te voeden met de praktijk van een middelgrote corporatie.

lees verder

19

JUN

Corporaties hebben zeker toekomst!

19 JUN 2017

We leven in een liberale tijdgeest waarbij de overheid inzet op eigen verantwoordelijkheid en marktwerking. In deze context hebben corporaties in eerste instantie alleen bestaansrecht voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Je kunt corporaties ook beschouwen als een brede voorziening voor iedereen. Laten we zuinig zijn op de rijke erfenis van het corporatieverleden.

lees verder

15

JUN

QuaWonen benieuwd naar uitkomsten visitatie

15 JUN 2017

QuaWonen laat zich deze weken visiteren. Volgens goed gebruik doen we dat een keer in de vier jaar. Raeflex voert in opdracht van QuaWonen de visitatie uit. De visitatie heeft tot doel om het maatschappelijk presteren van corporaties in beeld te brengen en te beoordelen. We vinden het leerzaam om de spiegel voorgehouden te krijgen en zijn heel benieuwd naar het oordeel van belanghouders.

lees verder