Blog van de directeur-bestuurder

29

OKT

Geld lenen om te investeren en om heffingen te kunnen betalen

29 OKT 2018

Volgend jaar betaalt QuaWonen € 8,6 miljoen verhuurdersheffing. Verder krijgen we een extra belasting van € 1,2 miljoen door aangepaste regelgeving voor de vennootschapsbelasting. Het effect is dat QuaWonen vooral geld leent om de extra heffingen te betalen. Zonder deze heffingen zouden we € 190 miljoen méér kunnen investeren. Dat zijn 1.000 extra nieuwe sociale huurwoningen, 2.850 woningen extra energiezuiniger, of een huurverlaging voor alle huishoudens.

lees verder

24

OKT

QuaWonen in actie om woningaanbod te vergroten

24 OKT 2018

Ook in de Krimpenerwaard moeten mensen steeds langer wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Wat QuaWonen hieraan doet: bouwen, verleiden, woningen op verschillende manieren aanbieden en experimenten om starters en lagere middeninkomens aan een woning te helpen.

lees verder

29

AUG

Corporaties willen gelijk oversteken op Prinsjesdag

29 AUG 2018

Willen corporaties de ambities van Sectortafelbijdrage en Klimaatakkoord gestand doen, dan is een gigantische verandering nodig die het financiële gesternte van corporaties flink opschudt. Komende Prinsjesdag moet de eerste stap worden gezet, stelt Rob van den Broeke, directeur-bestuurder QuaWonen.

lees verder

14

AUG

Meer mensen vissen in een krimpende sociale huurvijver

14 AUG 2018

Het is dringen op de markt voor sociale huurwoningen. Onlangs was in het nieuws dat in de grote steden de vijver waarin woningzoekenden vissen, kleiner wordt. Terwijl het aantal mensen dat in die vijver vist, juist toeneemt. Steeds meer woningen zouden aan urgenten worden toegewezen – en dus steeds minder aan ‘normale’ woningzoekenden. Klopt dat beeld? Zien we dit dan ook in ons werkgebied? En wat doet QuaWonen?

lees verder