Blog van de directeur-bestuurder

20

DEC

Sociaal Huurakkoord

20 DEC 2018

Woningcorporaties en de Woonbond hebben een akkoord bereikt over het te voeren huurprijsbeleid. In dit Sociaal Huurakkoord hebben partijen afspraken vastgelegd over maximering van de jaarlijkse huurverhoging en bijvoorbeeld hoe om te gaan bij huurverhogingen bij woningrenovatie. Het belangrijkste en goede nieuws is dat woningcorporaties en Woonbond zich samen inspannen om de huurstijging te beperken en zo bij te dragen aan de betaalbaarheid van het wonen.

lees verder

29

OKT

Geld lenen om te investeren en om heffingen te kunnen betalen

29 OKT 2018

Volgend jaar betaalt QuaWonen € 8,6 miljoen verhuurdersheffing. Verder krijgen we een extra belasting van € 1,2 miljoen door aangepaste regelgeving voor de vennootschapsbelasting. Het effect is dat QuaWonen vooral geld leent om de extra heffingen te betalen. Zonder deze heffingen zouden we € 190 miljoen méér kunnen investeren. Dat zijn 1.000 extra nieuwe sociale huurwoningen, 2.850 woningen extra energiezuiniger, of een huurverlaging voor alle huishoudens.

lees verder

24

OKT

QuaWonen in actie om woningaanbod te vergroten

24 OKT 2018

Ook in de Krimpenerwaard moeten mensen steeds langer wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Wat QuaWonen hieraan doet: bouwen, verleiden, woningen op verschillende manieren aanbieden en experimenten om starters en lagere middeninkomens aan een woning te helpen.

lees verder

29

AUG

Corporaties willen gelijk oversteken op Prinsjesdag

29 AUG 2018

Willen corporaties de ambities van Sectortafelbijdrage en Klimaatakkoord gestand doen, dan is een gigantische verandering nodig die het financiële gesternte van corporaties flink opschudt. Komende Prinsjesdag moet de eerste stap worden gezet, stelt Rob van den Broeke, directeur-bestuurder QuaWonen.

lees verder