Blog van de directeur-bestuurder

19

JUN

Corporaties hebben zeker toekomst!

19 JUN 2017

We leven in een liberale tijdgeest waarbij de overheid inzet op eigen verantwoordelijkheid en marktwerking. In deze context hebben corporaties in eerste instantie alleen bestaansrecht voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Je kunt corporaties ook beschouwen als een brede voorziening voor iedereen. Laten we zuinig zijn op de rijke erfenis van het corporatieverleden.

lees verder

15

JUN

QuaWonen benieuwd naar uitkomsten visitatie

15 JUN 2017

QuaWonen laat zich deze weken visiteren. Volgens goed gebruik doen we dat een keer in de vier jaar. Raeflex voert in opdracht van QuaWonen de visitatie uit. De visitatie heeft tot doel om het maatschappelijk presteren van corporaties in beeld te brengen en te beoordelen. We vinden het leerzaam om de spiegel voorgehouden te krijgen en zijn heel benieuwd naar het oordeel van belanghouders.

lees verder

24

MEI

Een nieuw kabinet is aan zet

24 MEI 2017

De stelling van minister Blok dat de renovatie van de woningmarkt voltooid is, houdt geen stand. Blok heeft weliswaar de bakens stevig verzet, maar nog onvoldoende resultaat geoogst. Het nieuwe kabinet zou de focus moeten leggen op voldoende en betaalbare sociale huurwoningen.

lees verder

19

APR

Extra ogen en oren in de wijk

19 APR 2017

Contact tussen mensen verloopt tegenwoordig steeds meer digitaal. En ook QuaWonen is bezig met de voorbereidingen voor een online klantportaal. Tegelijkertijd zien we dat een groeiende groep huurders extra aandacht nodig heeft, persoonlijke aandacht.

lees verder