Woonfraude 


Wat is Woonfraude?

Wij verhuren een woning aan een huurder zodat hij er zelf in kan wonen. Het is woonfraude als de huurder:

• anderen in de woning laat wonen zonder toestemming van QuaWonen.
• de woning aan toeristen verhuurt, ook bijvoorbeeld via Airbnb.
• de woning niet bewoont.
• de woning niet (alleen) gebruikt om in te wonen maar voor andere (bedrijfs-) activiteiten zoals het kweken van hennep of voor prostitutie.

Waarom bestrijden wij woonfraude?

Huurders moeten veilig en prettig kunnen wonen. Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning. Door illegaal onder te huren ontduiken mensen de toewijzingsregels. Bovendien gaat woonfraude vaak samen met een lage betrokkenheid bij de buurt. Dit is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid in uw buurt.

Hennepkwekerijen vergroten het risico op brandgevaar, lekkages, schimmel en ook op criminele activiteiten in uw buurt. En het is een strafbaar feit. U kunt dit daarom ook melden bij de politie (0900 - 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).

Ik heb een vermoeden van woonfraude. Hoe kan ik dat melden?

U kunt woonfraude direct bij ons melden: telefonisch via 088 – 799 66 36, schriftelijk naar Postbus 27, 2860 AA Bergambacht of via de e-mail info@quawonen.com.

U blijft anoniem als u woonfraude meldt. U hoeft ook niets te bewijzen want wij beginnen ons eigen onderzoek. U mag uw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) wel doorgeven. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie en u op de hoogte houden van het verloop van het onderzoek.

Wat doen wij bij woonfraude?

Als wij na ons onderzoek de woonfraude hebben vastgesteld laten wij de huurder de huur van de woning opzeggen. Als de huurder niet meewerkt, vragen wij de kantonrechter de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder raakt dan zijn woning kwijt. Ook kunnen er door de kantonrechter forse boetes worden opgelegd. Bijvoorbeeld 5.000 euro bij illegale onderhuur en 5.000 euro in het geval van het kweken van hennep.