Een goede verzekering, waar moet u op letten?

Schade kan op veel manieren ontstaan en de kosten om deze schade te herstellen kunnen hoog oplopen. Een goede inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering kunnen u beschermen tegen de financiële gevolgen van brand, lekkage, inbraak of stormschade. Zorg dat u goed verzekerd bent!

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u de schade aan of het verlies van uw inboedel kunt afdekken. U kunt hierbij denken aan schade als gevolg van brand, inbraak, vandalisme of lekkage.

Voorbeeld: brandschade
Stel er is brandschade ontstaan door u, uw buurman of door kortsluiting in uw koelkast. In deze gevallen is QuaWonen niet schuldig aan het ontstaan van de schade. U moet zelf regelen dat uw schade hersteld wordt, eventueel andere woonruimte zoeken en alle kosten zelf betalen. Een inboedelverzekering kan u hierbij helpen.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Stel u beschadigt per ongeluk de spullen van een ander. Of iemand raakt gewond door uw schuld. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt  letselschade en zaakschade die door u is veroorzaakt. 

Voorbeeld: waterschade
Stel u sluit de wasmachine verkeerd aan of uw kind vergeet de kraan dicht te draaien na gebruik. U heeft waterschade, maar uw buren ook. De buurman stelt u aansprakelijk voor zijn schade. Omdat u de schade zelf veroorzaakt heeft, is QuaWonen niet verantwoordelijk. U moet regelen dat de schade hersteld wordt, zowel bij uzelf als bij uw buren. Ook betaalt u alle kosten. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan u hierbij helpen.

Waar moet u op letten?

Voordat u een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afsluit, is het slim om verzekeringen te vergelijken. Dit kan via internet. Maar u kunt ook informatie opvragen bij verzekeringsmaatschappijen en die naast elkaar leggen. U kunt ook de hulp inschakelen van een tussenpersoon.