Schade aan uw woning

Uw woning kan beschadigd raken. Door uzelf, door inbraak en vandalisme, of door brand, storm en lekkage. Dan is het fijn als de schade zo snel mogelijk hersteld wordt. Op deze pagina vindt u meer informatie. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Wat wordt bedoeld met opstal en inboedel?

Opstal is alles wat vast zit aan uw huis. Zoals het dak, de regenpijp, goten, kozijnen, stucwerk en de schuur.

Alles wat niet vast zit aan uw huis maar er wel instaat, valt onder de inboedel. Dat zijn uw meubels, de bank, televisie en schilderijen, maar ook kleding, sieraden en gordijnen. Ook schilderwerk, wandafwerking en verbeteringen die u zelf aan uw huis heeft aangebracht, vallen onder de inboedel.

U heeft schade, wat moet u doen?

 • Heeft u de schade zelf veroorzaakt?
  Dan bent u zelf aansprakelijk en moet u zelf de herstelkosten betalen. Heeft u schade aan andermans eigendommen veroorzaakt, dan moet u contact opnemen met uw aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk kan die de kosten vergoeden. Heeft u schade aan uw eigen spullen, dan moet u contact opnemen met uw inboedelverzekering.
 • Heeft u schade aan uw woning (opstal)?
  Dan herstelt QuaWonen de schade en betaalt de kosten hiervoor. Als u de schade tenminste niet zelf heeft veroorzaakt. Neem hiervoor contact met ons op. Soms ontstaat er door schade aan de woning, bijvoorbeeld lekkage, ook schade aan uw spullen. Zie hieronder.
 • Heeft u schade aan uw eigen spullen (inboedel)?
  Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de schade. Uw inboedelverzekering kan de schade mogelijk vergoeden. Bel hiervoor met uw inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering, dan betaalt u de kosten veelal zelf.
 • Hebben uw buren gevolgschade?
  Als uw buren gevolgschade hebben van uw schade, dan moeten zij dit melden bij hun inboedelverzekeraar of de aansprakelijke partij. QuaWonen herstelt alleen de schade die ontstaan is aan de opstal van QuaWonen.

Verzeker uw spullen en voorkom hoge kosten!

Bij schade door brand, storm, lekkage, inbraak of vandalisme zijn de kosten voor herstel vaak groot. Bovendien kunnen uw buren ook schade lijden. Met een goede inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering bent u beschermd tegen de meeste financiële gevolgen. Zonder goede verzekering moet u de kosten vaak zelf betalen.

Hier vindt u meer informatie: