Ontevreden over QuaWonen

Als u ons laat weten waarover u niet tevreden bent, hebben wij de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt ons altijd benaderen via info@quawonen.com of bellen via 088-799 66 36. Wij gaan dan ons best doen om uw ontevredenheid weg te nemen.

Voor sommige onderwerpen zijn er specifieke regelingen:

over de huurprijs of servicekosten
over ernstig achterstallig onderhoud   
over overlast
over warmtelevering

Een formele klacht indienen

Als wij uw ontevredenheid niet hebben weggenomen, of u bent het niet eens met onze oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen.

Wat doet QuaWonen met uw klacht?

Wij bevestigen per brief dat wij uw klacht hebben ontvangen. In onze brief staat informatie over het verdere verloop van de procedure en de contactgegevens van degene die uw klacht behandelt. Afspraken die wij met u maken over de afhandeling van de klacht, leggen we schriftelijk vast.

Aanbieden oplossing

Wij bekijken de klacht en zoeken samen met u naar een mogelijkheid om de klacht weg te nemen. Deze oplossing laten wij u schriftelijk weten. De tijd die het duurt om tot een oplossing te komen, hangt af van de klacht. Wij zullen u hierover informeren.

U kunt zich niet vinden in onze oplossing(en)

Bent u ontevreden over onze afhandeling van uw klacht, dan wordt uw klacht een geschil. U kunt hiervoor terecht bij de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt dan of QuaWonen voldoende heeft gedaan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Meer informatie over de procedure en bijbehorende formulieren vindt u op de website van de Geschillencommissie: www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl/