Last van uw buren

Om overlast op te kunnen lossen gaat u eerst in gesprek met degene die de overlast veroorzaakt. In veel gevallen is de kou dan uit de lucht, en kunt u afspraken maken om de overlast te voorkomen.

U komt er samen niet uit

Mocht het na gesprekken met uw buren niet lukken om samen tot een oplossing tekomen, dan kan QuaWonen proberen voor u te bemiddelen.

In de Folder Burenoverlast leest u wat u zelf kunt doen als u overlast ervaart, wat QuaWonen kan doen als praten niet helpt, maar ook wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen.  Ook vindt u in de folder handige tips voor een prettig gesprek. 

U kunt ook deze website raadplegen: www.problemenmetjeburen.nl.  

Folder Burenoverlast (1,41 MB)