Huur betalen en huurprijs

Zoals in uw huurcontract staat, moet u vóór de eerste dag van de maand uw huur betalen. U kunt op verschillende manieren betalen: 

Via automatische incasso

U machtigt QuaWonen om elke maand de huur af te schrijven. Dit is eenvoudig en u hoeft nergens aan te denken. Om dit te regelen moet u een machtigingskaart ondertekenen of het machtigingsformulier downloaden en opsturen. 

U kunt een machtiging elk moment intrekken of een afschrijving laten terugstorten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de afschrijving. Als u de huur opzegt, stopt de huurbetaling automatisch.


Via periodieke overboeking

Dit regelt u zelf door uw bank opdracht te geven om de huur periodiek (elke maand) over te boeken. Als de huur verandert, of u gaat verhuizen, moet u zelf de overboeking stopzeggen bij de bank.

Huurprijs

De brutohuur die u elke maand betaalt, is opgebouwd uit de netto huur (ofwel kale huur) en de servicekosten.

Elk jaar op 1 juli krijgt u een huurverhoging. De regels voor de huurverhoging zijn vastgelegd in de wet. U ontvangt hierover minimaal twee maanden vóór 1 juli een brief. Hierin staat met hoeveel procent QuaWonen de huur verhoogt, wat de oude en de nieuwe huurprijs is en hoe u bezwaar kunt maken.


Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de huurprijs of de servicekosten? Dan kunt u dit bij ons melden. Wanneer wij er met elkaar niet uitkomen, kunt  terecht bij de huurcommissie.

Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Er zijn hele precieze regels die bepalen of u wel of geen recht heeft op huurtoeslag. Voor meer informatie of het aanvragen van een aanvraagformulier:

  • Kijk op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken. Op het kantoor van QuaWonen kunnen we u hiermee helpen. Neem dan wel uw inkomensgegevens mee.
  • Bel de Belastingtelefoon, 0800-0543.