Andere activiteiten dan wonen? Doe het niet


Woning verhuren aan toeristen

Via de populaire website Airbnb verhuren steeds meer mensen hun huis aan toeristen. Maar let op, als huurder van QuaWonen mag dit niet. U loopt zelfs het risico uw woning kwijt te raken als u het toch doet.

Beleid QuaWonen
Het standpunt van QuaWonen is dat we niet willen dat onze huurders hun woning aan toeristen verhuren. We vinden het niet correct als mensen winst maken door hun huurwoning onder te verhuren. Veel woningen zijn door QuaWonen immers tegen een lagere prijs dan de marktprijs verhuurd. Daarnaast bestaat het risico op overlast voor andere bewoners.

Algemene Huurvoorwaarden
Volgens de Algemene Huurvoorwaarden moet u hoe dan ook altijd schriftelijk toestemming hebben van QuaWonen voordat u de woning geheel of gedeeltelijk aan derden onderverhuurt. Doet u dit niet, dan kunt u een boete opgelegd krijgen en zelfs de woning kwijt raken. QuaWonen heeft een strikt woonfraudebeleid omdat we eerlijke woonruimteverdeling belangrijk vinden.

 

Bedrijfsmatige activiteiten in uw woning

 
In deze tijd beginnen steeds meer mensen een eigen bedrijf vanuit huis of voeren zij bedrijfsmatige activiteiten uit in hun woning. Maar let op, als huurder van QuaWonen mag dit niet. U loopt zelfs het risico uw woning kwijt te raken als u het toch doet.

Beleid QuaWonen
QuaWonen verhuurt sociale huurwoningen met de bestemming woonruimte. Deze woningen mag u niet (gedeeltelijk) ontrekken aan de woningvoorraad van sociale huurwoningen. Dit is afgesproken met de lokale gemeenten.
Daarnaast vinden we het niet correct als mensen winst maken door in of vanuit hun huurwoning te werken. Denk hierbij aan een nagelstudio, gastouderschap, lichaamsverzorgende activiteiten, enzovoort. Veel woningen zijn door QuaWonen immers tegen een lagere prijs dan de marktprijs verhuurd. Daarnaast bestaat het risico op overlast voor andere bewoners als er klanten aan huis ontvangen worden.

Algemene Huurvoorwaarden
Volgens de Algemene Huurvoorwaarden moet u hoe dan ook altijd schriftelijk toestemming hebben van QuaWonen voordat u de woning geheel of gedeeltelijk gaat gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten. Doet u dit niet, dan kunt u een boete opgelegd krijgen en zelfs de woning kwijt raken. QuaWonen heeft een strikt woonfraudebeleid omdat we eerlijke woonruimteverdeling belangrijk vinden.