Ruim baan voor actie SteenBreek!

23 MEI 2018

Het is verleidelijk om te zeggen dat je 'klimaat adaptief' bent, voorbereid op nieuwe klimaatomstandigheden. Eigenlijk kan het niet anders, dan dat je het wil zijn. Maar waarover hebben we het precies, en wat kan QuaWonen bijdragen?

Met enige regelmaat hebben we te maken met enorme hoosbuien die in korte tijd veel water achterlaten. In versteend stedelijk gebied komt al dat water direct terecht in het riool, dat al dat water niet meer kan verwerken. Klimaat adaptief betekent dat we de lokale waterberging groter maken en voorkomen dat het regenwater direct het riool in stroomt. Wat dan niet helpt, is dat onze stedelijke omgeving vergaand versteend is. Asfalt, betontegels, straatklinkers, strakke tuinen zonder gras of groen. Terwijl gras en groen juist water kunnen opnemen.    

In het groot kunnen we het hebben over de andere opzet en inrichting van onze steden. Meer waterberging, minder steen, meer groen, andere vormen van lokale wateropslag. Bij herontwikkeling en nieuwbouw kan QuaWonen klimaat adaptatie direct meenemen. Al kunnen we in de bestaande bebouwde omgeving ook al grote stappen zetten. Bijvoorbeeld door mee te doen met een actie als SteenBreek. SteenBreek is een initiatief om op kleinere schaal te werken aan het doorbreken van de monotone versteende stedelijke inrichting.

Onder de vlag van Operatie SteenBreek werkt QuaWonen in de wijk Zandrak in Krimpen aan den IJssel aan de herinrichting van de woonomgeving. In samenwerking met gemeente en Hoogheemaadschap pakt QuaWonen de verstening aan door een buurttuin aan te leggen. De versteende, onbestemde en niet gebruikte openbare ruimte maakt plaats voor gebruiksgroen, voor en door de buurt. Het mes snijdt aan meer kanten. Want daarmee is ook meteen de waterberging een stuk beter verzorgd. Bijvoorbeeld ook met het aanbrengen van regentonnen.

We kunnen met elkaar wegdromen over klimaatadaptatie en bezig zijn met dikke beleidsnota's hoe het verder moet met onze aarde. We kunnen ook iets doen. Nu, vandaag, in de directe woonomgeving. Ruim baan voor SteenBreek!

Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder QuaWonen