QuaWonen wil politieke discussie een zetje geven

29 AUG 2017

Het zijn spannende tijden in politiek Den Haag en dus ook voor de corporaties. Het aanstaande kabinet heeft ongetwijfeld nieuwe plannen voor de woningmarkt in petto. Corporaties zijn sterk afhankelijk van wat er in Den Haag wordt bedacht. QuaWonen gaat graag in gesprek met Kamerleden, ministerie en toezichthouders om hen te voeden met de praktijk van een middelgrote corporatie.

We zijn heel benieuwd naar de plannen van het aanstaande kabinet. Wat gebeurt er met de verhuurdersheffing? Laten we hopen dat deze wordt omgezet in een investeringsagenda, zodat corporaties tempo kunnen maken met het energiezuiniger maken van woningen. Zijn er nog idee├źn om de inkomensgrenzen aan te passen? Dat heeft direct betekenis voor woningzoekenden. Wie mag er straks nog wel en wie niet meer huren bij corporaties?

QuaWonen praat waar mogelijk graag mee over ontwikkelingen in de sector. Onlangs bezochten we de woordvoerder Wonen van de VVD. We hebben toen gesproken over de erfenis van voormalig minister Blok. Vorige week spraken we met een afvaardiging van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en Aedes. In beide gesprekken hebben we bouwstenen voor effectief woonbeleid aangereikt.

De druk op de huursector groeit. Senioren die langer zelfstandig wonen, mensen uit instellingen die zelfstandig wonen, vergunninghouders. Daarbij hoort beleid waarin corporaties kunnen investeren in leefbaarheid, in nieuwe en aangepaste woningen. Daarbij hoort dat mensen die aangewezen zijn op de sociale huursector, ook daadwerkelijk kunnen huren bij corporaties. Zuid-Limburg, hartje Rotterdam of de Krimpenerwaard; de lokale markt steekt anders in elkaar. Dat verhoudt zich slecht tot de landelijke normen voor inkomen en huurprijzen. Ruimte voor lokale differentiatie is vereist.

De opgave om versneld bestaande woningen energieneutraal en energiezuinig te maken, vergt een grote investeringscapaciteit. De verhuurdersheffing die nu een rem zet op de investeringen, zou dus omgezet moeten worden naar een investeringsagenda. Een nieuw kabinet zou gedachten moeten ontwikkelen over toekomst van de huurtoeslag en mogelijkheden om corporaties hierin meer ruimte te geven. Vinden we betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit belangrijk, dan is een faciliterende overheid nodig, met op onderdelen ander beleid dan nu.

QuaWonen maakt tijd voor dit soort gesprekken. Het is nuttig om politiek Den Haag te voeden met praktijk. Met veel belangstelling volgen we de plannen van het nieuwe kabinet - en waar nodig proberen we de discussie een zetje te geven.

Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder QuaWonen