QuaWonen in actie om woningaanbod te vergroten

24 OKT 2018

Ook in de Krimpenerwaard moeten mensen steeds langer wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Wat QuaWonen hieraan doet: bouwen, verleiden, woningen op verschillende manieren aanbieden en experimenten om starters en lagere middeninkomens aan een woning te helpen.

Het aantal voor verhuur leegkomende woningen is op dit moment bijzonder laag. Bij QuaWonen gaat het nu om jaarlijks zo'n 340 van de in totaal 8400 woningen (4 procent). Tegelijkertijd zien we dat de groep mensen die is aangewezen op sociale huur, groter wordt. Er zijn meer inschrijvingen, meer reacties op beschikbare woningen en dus moet je langer wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Oorzaak van de vastlopende woningmarkt is een tekort aan woningen. Tijdens de economische crisis is er te weinig gebouwd. Nu de vraag aantrekt, is er nauwelijks aanbod. Dit vertaalt zich in snel stijgende prijzen. Voor starters en doorstromers met een bescheiden inkomen, raakt de koopwoning uit beeld. Ook bij de huren op de vrije markt zien we een explosieve stijging. Daar komt bij dat verhuurders selecteren op het voorkomen van risico’s en dus ook eisen stellen aan de hoogte van het inkomen.

Mensen die nu huren bij een corporatie zijn nauwelijks in staat om op de vrije markt te huren of te kopen. Ze blijven wonen waar ze wonen.


QuaWonen heeft verschillende middelen om het woningaanbod te vergroten. Allereerst nieuwbouw. Wie naar nieuwbouw verhuist, laat vaak weer een sociale huurwoning achter. Zo zien we bij de verhuur van nieuwbouw in Bergambacht, Schoonhoven en Krimpen aan den IJssel dat vooral lokale woningzoekenden profiteren en een woning achterlaten die geschikt is voor starters/doorstromers, die op hun beurt weer een woning vrijmaken.

Behalve bouwen, proberen we mensen te verleiden. Mensen die willen verhuizen, doen dat lang niet altijd. Wat houdt hen tegen? Dat brengen we nu in beeld opdat we mensen verleiden om de stap in de wooncarrière daadwerkelijk te maken. De respons op onze enquête was heel hoog, waaruit ik afleid dat mensen blij zijn dat we met hen meedenken.

Verder bieden we waar mogelijk woningen op meer manieren aan. Niet alleen op basis van inschrijfduur/wachttijd, maar bijvoorbeeld ook loting, directe kans, ‘optiemodel’. Daarmee vergroten we de slaagkans voor mensen die zich nog maar net hebben ingeschreven. Specifiek voor jongeren onderzoeken we wat hen beweegt en wat hen bindt aan de polder. Voorstelbaar is dat we specifiek voor jongeren een project gaan realiseren.

De woningmarkt is groter dan de Krimpenerwaard alleen. Economie en demografie krachtiger dan het beleid van QuaWonen. Maar binnen de mogelijkheden die we hebben, doen we het maximale om voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te hebben.

Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder QuaWonen