Meer ogen en oren in de wijk

04 JAN 2018

De maatschappij verandert. En wanneer het regent in Rotterdam, druppelt het in de Krimpenerwaard. Dus wordt ook de Krimpenerwaard veelkleuriger van samenstelling, zien we meer 1- en 2 persoonshuishoudens, geven we thuis aan nieuwkomers van ver, en woont oud-jong, hoog blond-donker krullend, ongestoord-verward met, door en soms ook langs elkaar heen.

Samenwonen is soms best ingewikkeld met al die verschillen. Niet in termen van goed of fout, maar wel: anders. Of het nu gaat over taal, gewoonten, godsdienst. Het misverstand is snel geboren. En soms is er meer aan de hand dan een misverstand. We huisvesten vaker mensen voor wie zelfstandig wonen niet zo eenvoudig is. Mensen met psychische problemen en verward gedrag. Dat is ingewikkeld voor henzelf, maar ook voor hun buren. Als corporatie willen we graag dat iedereen prettig kan wonen. We willen eventuele problemen tijdig signaleren door te investeren in ogen en oren in de wijk. En waar nodig zetten we ons netwerk van zorg en welzijn in.

Versterking teams met ogen en oren in de wijk
Inmiddels hebben we onze organisatie versterkt met complexbeheerders, buurtbeheerders en woonconsulenten sociaal beheer. Deze collega’s kunnen bij uitstek uit de voeten met ingewikkeld woongedrag. Ze bekijken per situatie wat nodig en wenselijk is. Daarnaast hebben we ons team bewonersbegeleiding uitgebreid. Ook een energierenovatie is immers een moment om achter de voordeur te kijken. Soms is er meer nodig dan alleen goede isolatie of een nieuwe installatie.

Zaakgericht en gebiedsgericht werken
De minder zelfredzame klant houden we dicht bij ons. Telkens één medewerker is ‘eigenaar’ bij zaken als huurachterstand of ingewikkeld woongedrag. Deze medewerker kent het dossier en is het enige aanspreekpunt voor de klant. In aanvulling hierop, werken we voortaan in gebiedsteams. Teams van medewerkers adopteren de buurten en wijken en werken nauw samen op het gebied van schoon, heel en veilig wonen.

Dit zijn een paar dingen die QuaWonen kan doen en al doet. Graag horen we van zorg en welzijnsorganisaties op welke manieren we elkaar nog meer kunnen versterken. Hierover gaan we binnenkort met elkaar in gesprek. Ik ben benieuwd!

Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder QuaWonen